စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် GEM Fair 2020 သို့တက်ရောက်ရန် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ Nanyang Technological University တွင် (၂၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့၌ Global Education & Mobility (OGEM) မှ ကြီးမှူး၍ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် GEM Fair 2020 သို့တက်ရောက်ရန် မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ သတ်မှတ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော စိတ်ပါဝင်စားသူ ကျောင်းသား/သူ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။


လျှောက်ထားလိုသော ကျောင်းသား/သူများသည် သက်ဆိုင်ရာ GEM Fair 2020 Website သို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး တိုက်ရိုက် လျှောက်ထားနိုင်သည်။


မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ GEM Fair 2020 သို့ လျှောက်ထားသည့် ကျောင်းသား/သူများသည် ကျောင်းသားရေးရာဌာန တွင် လျှောက်ထားသည့် စာရင်းကို (၇-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၁ဝးဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။UCSM

Contact