မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ဆုရရှိမှုများ


 Distinguished Achievement Awards for Academic Accomplishments in Gyeonggi ICT Global Startup 2017 Program, Korea

 Outstanding Achievement Award for Team Project in Gyeonggi ICT Global Startup 2017 Program, Korea

 Gold Medal Prize in Korea World Skills Competition 2017

 Grand Winner Prize & Second Runner Up Prize in ACM-ICPC Myanmar Collegiate Programming Contest 2017

 First  << Prev  1  2  Last
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်

ဆက်သွယ်ရန်